Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka budowli
Efekt kształcenia:
Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_W03
    Posiada wiedzę z zakresu stosowanych w budownictwie materiałów, ich właściwości i technologii wytwarzania oraz cech użytkowych.
  • BUD1A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa podstawowych inżynierskich obiektów budowlanych z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania inżynierskiego oraz metod numerycznych.