Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka budowli
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U02
    Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów oraz własną, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.
  • BUD1A_U03
    Potrafi projektować oraz wykonywać typowe obiekty budowlane, realizować i oceniać procesy inwestycyjne, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • BUD1A_U04
    Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe oraz realizacyjne w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy konstrukcji budowlanych.