Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka budowli
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U02
    Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów oraz własną, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.
  • BUD1A_U04
    Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe oraz realizacyjne w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy konstrukcji budowlanych.