Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych
Powiązania z KEU:
 • MNB1A_W07
  posiada wiedzę na temat nanourządzeń i nanomateriałów, w tym wykorzystywanych w zastosowaniach biomedycznych
 • MNB1A_W08
  posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce;
 • INS1A_W06
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • FMD1A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskiego oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 • FTC1A_W05
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej
 • GGO1A_W04
  (zna i rozumie) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wiertnictwem i geoinżynierią, gazownictwem ziemnym i eksploatacją otworową złóż, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
 • ING1A_W04
  (zna i rozumie) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wiertnictwem naftowym oraz inżynierią naftową i gazowniczą, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
 • ETP1A_W17
  a podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym; ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • ETP1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ETE1A_W17
  a podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym; ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • ETE1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;