Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Powiązania z KEU:
  • GFI2A_U15
    Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+