Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Powiązania z KEU:
  • GFI2A_K01
    Jest gotowy do ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania wiedzy
  • GFI2A_K03
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy