Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Instrumenty o Stałym Dochodzie
Efekt kształcenia:
zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W09
  zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii
 • MAT2A_K06
  potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • MAT2A_U14
  w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki