Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych