Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kombinatoryka Ekstremalna
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu algebry abstrakcyjnej i kombinatoryki
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_W01
    rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
  • MAT1A_W04
    zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki