Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kombinatoryka Ekstremalna
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność dowodzenia twierdzeń z zakresu kombinatoryki
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U17
    dostrzega obecność struktur algebraicznych (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej) w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów