Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kombinatoryka Ekstremalna
Efekt kształcenia:
W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury związane z podstawowymi działami matematyki
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U17
    dostrzega obecność struktur algebraicznych (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej) w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności