Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kombinatoryka Ekstremalna
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów kombinatoryki
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U17
    dostrzega obecność struktur algebraicznych (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej) w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych