Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka 2
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie znzczenie podstawowych pojęć z elektromagnetyzmu i umie je opisać matematycznie
Powiązania z KEU:
  • INF1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki i fizyki