Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Rozumie sens i potrzebę formułowania różniczkowych i całkowych modeli matematycznych w opisie i rozwiązywaniu problemów fizycznych lub technicznych
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W01
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, w szczególności: - rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz jego zastosowań - równań różniczkowych zwyczajnych - rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych oraz jego zastosowań* Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: - elementów algebry i algebry liniowej - elementów logiki - geometrii analitycznej w R2 i R3 - elementów matematyki dyskretnej* Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie probabilistyki, w szczególności*: - rachunku prawdopodobieństwa - statystyki matematycznej