Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_K03
    Potrafi zarządzać swoim czasem pracy i odpoczynku w celu zwiększenia efektywności. Jest gotów do zarządzania zespołami ludzkimi.