Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka Ubezpieczeń na Życie
Efekt kształcenia:
Zna powiązania zagadnień aktuarialnych z innymi działami matematyki stosowanej
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej