Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie technologii ceramicznych
Efekt kształcenia:
Student posiada poszerzoną wiedze o materiałach ceramicznych i projektowaniu ich technologii. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie interpretacji diagramów fazowych.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska