Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie technologii ceramicznych
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność interpretacji diagramów fazowych istotnych dla technologii ceramicznych.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U02
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do kształtowania właściwości zaprojektowanych materiałów stosując w tym celu właściwe metody badawcze oraz pogłębioną wiedzę w zakresie ich struktury, mikrostruktury, właściwości i oddziaływań w układzie materiał - środowisko oraz planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki, wyciągać wnioski i przeprowadzać krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rozwiązywać problemy inżynierskie i badawcze