Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej w obiektach mechanicznych podlegających automatyzacji.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.