Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia wybranych elementów maszyn
Efekt kształcenia:
Umie określić przyczyny błędów powstających w procesach technologicznych różnych części maszyn oraz zna zasady im zapobiegania
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne