Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia materiałów kompozytowych
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się