Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować mikroskopy optyczne do pracy w tym ustawić oświetlenie wg. zasady Koehlera
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
  • IMM1A_U13
    potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich