Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować defektoskop wraz z doborem odpowiedniego oprzyrządowania (głowice) do wykrywania i określania położenia wad oraz badania właściwości sprężystych.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
  • IMM1A_U13
    potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich