Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia organiczna II
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne, a w szczególności zna: - kryteria klasyfikacji związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa; - strukturę oraz izomerię, metody syntezy, właściwości fizyczne i reaktywność chemiczną najważniejszych grup związków organicznych; - typy, naturę i mechanizmy reakcji organicznych; - metody identyfikacji różnych związków organicznych i rozwiązywania problemów w zakresie preparatyki i analizy związków organicznych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W01
    zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawa i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i matematyki, niezbędne do właściwego zrozumienia podstawowych zjawisk, praw i procesów istotnych z punktu widzenia inżynierii chemicznej