Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych