Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Eksploatacja urządzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu metod badawczych wykorzystywanych w ocenie stanu technicznego urządzeń transportu linowego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • MBM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych