Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Eksploatacja urządzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie lub w zespole wykonać ćwiczenie laboratoryjne z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń transportu linowego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • MBM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi