Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuka użytkowa
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
  • CHB1A_W06
    ma podstawową wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego i fizyki budowli, w szczególności przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków
  • CER1A_W04
    Surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych.