Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symyulacji procesów w przedsiębiorstwie.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W02
    Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.