Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT