Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzać analizy obliczeniowe z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną