Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nanotechnologie Ceramicznych Materiałów Funkcjonalnych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U05
    Potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i angielskim na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników