Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy i technologie ceramiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii materiałowych w celu wytwarzania prostych wyrobów ceramicznych.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U24
    potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów i systemów eksploatacji, niezawodności i bezpieczeństwa