Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W09
    ma podstawową wiedzę w zakresie znajomości zasad zrównoważonego rozwoju, krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych; identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.