Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U08
    potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe materiały budowlane pod katem wybranych właściwości
  • CHB1A_U09
    potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu materiałów budowlanych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne