Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza Rzeczywista i Zespolona
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe klasy funkcji rzeczywistych i ich własności.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki