Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza Rzeczywista i Zespolona
Efekt kształcenia:
Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z analizy zespolonej i funkcji analitycznych.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki