Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza Rzeczywista i Zespolona
Efekt kształcenia:
Student zna przykłady i potrafi rozpoznać pojęcia teorii całki Lebesgue’a i teorii miary w typowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności