Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza Rzeczywista i Zespolona
Efekt kształcenia:
Student potrafi stosować wzór całkowy Cauchy’ego i twierdzenie o residuach do znajdowania wartości pewnych całek i innych obliczeń.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U05
    swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej