Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Topologia
Efekt kształcenia:
Student zna definicję, różne sposoby wprowadzania i przykłady topologii, a także podstawowe operacje topologiczne na zbiorach.
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
  • MAT1A_W04
    zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki