Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Topologia
Efekt kształcenia:
Student potrafi sklasyfikować rozmaitości różniczkowalne wymiaru 1 i 2.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U08
    posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń