Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka 2
Efekt kształcenia:
Studeny zna i rozumie znaczenie podstawowych z mechaniki kwantowej i umie je opisać matematycznie
Powiązania z KEU:
  • INF1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki i fizyki