Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka 2
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić niepewność wyniku pomiaru, rozróżniając jej podstawowe przyczyny
Powiązania z KEU:
  • INF1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
  • INF1A_U03
    Potrafi wykorzystywać różne techniki komunikacyjne dla realizacji zadań związanych z pracą inżyniera-informatyka.