Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sterowanie struktur dynamicznych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia związane z problematyką aktywnych struktur dynamicznych.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W07
    Ma pogłębioną wiedzę na temat identyfikacji wielowymiarowych obiektów dynamicznych. Zna cyfrowe metody analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Zna metody macierzowego przetwarzania sygnałów pomiarowych.