Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sterowanie struktur dynamicznych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie techniki modelowania, sterowania aktywnymi strukturami dynamicznymi.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W07
    Ma pogłębioną wiedzę na temat identyfikacji wielowymiarowych obiektów dynamicznych. Zna cyfrowe metody analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Zna metody macierzowego przetwarzania sygnałów pomiarowych.
  • AIR2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę na temat metod sterowania w tym zna i rozumie: - teorię systemów, - teorię automatów, - teorię sterowania wielowymiarowymi obiektami MIMO, - teorię optymalizacji.