Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sterowanie struktur dynamicznych
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać implementacji algorytmów sterowania aktywnymi strukturami dynamicznymi oraz oceny ich efektywności w systemach czasu rzeczywistego.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U05
    Potrafi zamodelować i przeanalizować złożone układy i struktury dynamiczne. Potrafi zamodelować materiały funkcjonalne. Potrafi zbudować model MES dla układów mechanicznych.