Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Całkowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe definicje i pojęcia teorii równań całkowych, klasyfikację równań oraz związek równań całkowych z równaniami różniczkowymi.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki