Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Całkowe
Efekt kształcenia:
Student zna teorię Fredholma równań całkowych.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki