Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Całkowe
Efekt kształcenia:
Student zna teorię równań całkowych Wienera-Hopfa oraz umie zastosować metody operacyjne.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych