Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Topologia II
Efekt kształcenia:
zna najważniejsze fakty z historii topologii algebraicznej oraz wybrane hipotezy topologii geometrycznej
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej